УКРАЇНСЬКА РЕСПУБЛІКАНСЬКА ДОКТРИНА

УКРАЇНСЬКА РЕСПУБЛІКАНСЬКА ДОКТРИНА
Українська Народна Республіка – політичне утворення української нації, на етнічних територіях Руси-України звизначеною територією, економікою, політичною владою, республіканською формою правління та верховною владою українських громадян республіки.

Українська Народна Республіка визнає Людину як найвищу суспільну цінність Земної цивілізації та не допускає домінування людини над людиною, гарантує: самореалізацію людини та збереження традиційних сімейних і родинних цінностей,її розвиток на національних духовних традиціях української нації; забезпечує: солідарну діяльність спільнот та їх економічний розвиток,максимальне задоволення потреб для щастя кожної людини і забезпечення гарантованих матеріальних благ людини із суспільної власності та її діяльності.

Українська Народна Республіка стверджує Місію Людини на Землі як:

- Творця суспільних благ;

- Ініціатора сталого розвитку людської цивілізації;

- Носія загальновизнаних у світі традиційних цінностей;

- Продовжувача Людського роду.

 

Основні принципи

Української Республіканської Доктрини

1. Ідеологічний принцип – через просвітництво, на основі національно-духовного патріотизму, та через пропаганду ідеї миролюбної політики:

- будівництво повноправної у світовій спільноті держави Україна як Республіки, Українського дому – середовища щасливого життя сучасного цивілізаційного світу;

- розбудовуунітарної децентралізованої Народної Республіки;

- верховенство права, виборність інститутів влади на визначений строк, чітка розмежованість повноважень та їх балансу;

- створення економічного та безпекового Альянсу країн у межах їх суверенних кордонів.

2. Суспільно-спільнотний принцип – самореалізація кожної людини, як виключно її особисте право бути, жити, творити, розвиваючи духовні, сімейні, родинні та національні цінності в гармонії з матеріальними благами для досягнення Конституційного ладу в Україні, який не допускає домінування: людини над людиною, нації над нацією, раси над расою, забезпечує рівність усіх перед Законом, що максимально забезпечує особисті права Людини.

3. Економічний принцип – солідарність економічного розвитку особистості й спільноти та суспільства загалом на основі новітніх технологій та інноваційної виробничої екологічно безпечної економіки, що забезпечують економічні та соціальні гарантії для самореалізації Людини як індивідуума соціуму. Гарантії забезпечення матеріальних благ Людини:

- суспільна монополія на землю, надра, флору та фауну Землі;

- спільнотна власність на логістичну інфраструктуру республіки;

- особиста (приватна) власність на створені та надбані блага людини або групи людей.

4. Соціальний принцип – забезпечення соціальної справедливості й рівних умов кожній людині та взаємодопомоги при дотриманні Закону Республіки.

Українські республіканці пропагують науку, освіту, культуру та охорону здоров’я – рушії прогресу та сталого розвитку благ Людини, безкоштовний доступ до яких є беззаперечний для кожної людини в Українській Народній Республіці.

Республіканські цінності щасливої людини – любов, мир, правда, чесність, справедливість і відповідальність, де людина гармонійно співіснує в сім’ї, родині, нації та спільноті.

 

Пояснювальна записка

до Республіканської Доктрини

Української Народної Республіки

 

I. Загальні положення

1. Республіканська Доктрина суспільного розвитку Української Народної Республіки (далі – Доктрина) – керівний теоретичний та політичний принцип розвитку українського суспільства у світовій глобальній системі взаємовідносин для розвитку людини, збереження і захисту її прав свобод та інтересів.

2. Правовою основою Доктрини є Декларація про державний суверенітет Українивід 16 червня 1990 р., Акт проголошення незалежності Українивід 24 серпня 1991 р., Конституція України1996 р., Хартія прав людини, міжнародні договори України.

3. Доктрина ґрунтується на науковихрезультатах аналізу суспільно-політичних обставин у світі, прогнозування їїрозвитку, принципах самодостатності тадотримання людиноцентричної політики.

У Республіканській Доктринітерміни вживаються утакому значенні:

Доктрина (лат. doctrina) – вчення, наукова або філософська теорія, керівний теоретичний та політичний принцип або нормативна формула.

1. Людина як суб’єкт та індивід соціокультурного життя світової цивілізації, суспільної сутності свідомої істоти, особистість, що самостійно розвиває свої інтелектуальні здібності.

2. Щастя – досягнення найвищого відчуття гармонійного духовного і матеріального природного блага, життя, здоров’я і миру в гармонії з природою та соціальною справедливістю.

3. Щаслива людина – найвища суспільна цінність людства.

4. Спільнота – сім’я, родина, громада, нація,республіка, об’єднання республік.

5. Спільнота людей – колективна етична система взаємодії людей, які відчувають свою ідентичність для досягнення індивідуального успіху всіх.

6. Закон – правила спільноти, для бездоганного та обов’язкового виконання всіма учасниками з метою сталого розвитку спільноти і належних умов для досягнення успіху кожної людини.

7. Успіх –мірило будь-якої законної діяльностіякмаксимальне задоволення потреб для щастя кожної людини за суспільногозабезпечення економічних і соціальних гарантій для самореалізації кожної Людини.

8. Цивілізація – культура Миру, Справедливості та Добробуту.

II. Суспільно-політичні обставини тахарактерні риси сучасних суспільних загроз.

1. Домінування інтересів сучасної світової глобальної корпоративної системи над інтересами Людини та нівелювання загальнолюдських цінностей. Світові загрози монополізації корпоративного права над правами Людини.

2. Загроза світового фанатично-релігійного тероризму:

 • Внутрішні умови, які суттєво обмежують права Людини в Україні;
 • Криза системи управління в Україні та розбалансованість сфери компетенцій органів управління і відсутність системних реформ;
 • Складне економічне становище, високий рівень бідності населення, безробіття;
 • Корупція, високий рівень злочинності, зокрема організованої політичної;
 • Зниження ефективності діяльності органів влади в державі, судової гілки влади, виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та низький компетентнісний рівень законодавчої влади. Відсутність дієвого громадського контролю за діяльністю органів влади та відсутність сформованих територіальних громад як юридичних осіб, суб’єктів публічного права.

 

4. Тенденції розвитку суспільно-політичної обстановки усвіті тавнутрішні умови України, які можуть суттєво впливати навирішення проблемних питань суспільно-політичних відносин, найактуальнішими з яких є:

 • Глобалізація економічних інтересів корпорацій;
 • Наявність контрастного неврегульованого соціального забезпечення;
 • Нерівномірний розподіл прибутку в доданій вартості між людьми та корпоративним інтересом;
 • Відсутність чітких правил взаємодії та недотримання Закону учасниками суспільних відносин.

 

5. Загроза гармонійній самореалізації людини:

 • Реальна олігархічна система управління в Україні та світі;
 • Узурпація політичними силами виборчого права в більшості Держав;
 • Переростання внутрішньої соціальної нестабільності у внутрішній суспільний конфлікт.

 

6. Ураховуючи тенденції таумови розвитку суспільно-політичної обстановки усвіті, враховуючи історичні цивілізаційні традиції України,Республіка Україна зобов’язана використати можливість стати локомотивом будівництва нової світової системи миру та співіснування, запропонувавши світові людиноцентричні принципи та українські цивілізаційні рішення в гармонійному співіснуванні суспільства, інститутів влади та бізнесу.

III. Прикінцеві положення Республіканської Доктрини

Республіканські принципи Доктрини суспільного розвитку Української Народної Республіки покладені в основу Концепції розвитку Української Народної Республіки та Програму діяльності Громадянського Уряду.

 

Українська республіканська Доктрина Української Народної Республіки розроблена активістами суспільно-політичного Республіканського руху під керівництвом Голови Української Координаційної Ради Андрія Хоми.

Генерал Суровікін: інший російський командувач в Україні? Частина І – Мік Раян
Генерал Суровікін: інший російський командувач в Україні? Частина І – Мік Раян
Війна заради прибутку, а не перемоги? Україні потрібно більше ППО замість тисяч генераторів – Том Купер
Війна заради прибутку, а не перемоги? Україні потрібно більше ППО замість тисяч генераторів – Том Купер
5 нових маловідомих способів використання штучного інтелекту
5 нових маловідомих способів використання штучного інтелекту
Із зашморгом на шиї. Як працюють санкції проти росії
Із зашморгом на шиї. Як працюють санкції проти росії
Попередні уроки ведення бойових дій під час вторгнення росії в Україну. Аналіз Королівського інституту об’єднаних сил RUSI
Попередні уроки ведення бойових дій під час вторгнення росії в Україну. Аналіз Королівського інституту об’єднаних сил RUSI
Загроза від осі Китай-росія поглиблюється. Захід не готовий протистояти – Челс Міхта
Загроза від осі Китай-росія поглиблюється. Захід не готовий протистояти – Челс Міхта
Війна росії в Україні переміщує Чорне море з периферії у центр уваги НАТО – The Wall Street Journal
Війна росії в Україні переміщує Чорне море з периферії у центр уваги НАТО – The Wall Street Journal
Україна має шанс на полі бою у 2023 році. Але досі незрозуміло, як розгортатиметься війна – прогноз The Economist
Україна має шанс на полі бою у 2023 році. Але досі незрозуміло, як розгортатиметься війна – прогноз The Economist
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Попередні уроки ведення бойових дій під час вторгнення росії в Україну. Аналіз Королівського інституту об’єднаних сил RUSI

Попередні уроки ведення бойових дій під час вторгнення росії в Україну. Аналіз Королівського інституту об’єднаних сил RUSI