РЕСПУБЛІКАНСЬКА КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ Робочий проект

РЕСПУБЛІКАНСЬКА КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
Робочий проект
Ми, представники Української нації, – громадяни республіки Україна всіх національностей, що постійно проживають на території України і не мають громадянства інших країн, спираючись на багатовікову історію українського державотворення на основі здійсненого українським народом – усією українською нацією права на самовизначення, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини і громадянина та гідних умов її життя, піклуючись про зміцнення громадянської злагоди, прагнучи розвивати і зміцнювати соціальну, людиноцентричну, політійну, правову народну республіку, втілюючи національну ідею українського народу, часів наших слов’янських предків – трипільців, русичів Київської Русі, козаків славного Козацтва Запорозького, українства УНР та ЗУНР, жителів УРСР та громадян України, виражаючи суверенну волю українського народу з будівництва на етнічних українських землях "від Сяну до Дону" держави – Української Народної Республіки – цивілізаційного українського дому, середовища життя для усіх українців на засадах українських цінностей і традицій, духовних та екологічних принципів і передових світових стандартів, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями, керуючись Республіканською Доктриною суспільного розвитку УНР та Республіканською Концепцією державного розвитку УНР і беручи до уваги Конституцію України 1996 року, приймаємо цю Республіканську Конституцію України за Основний Закон Української Народної Республіки.

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

 

Стаття 1.

Держава УНР є суверенна і незалежна, народна, соціальна,людиноцентрична, правова країна.

Стаття 2.

Суверенітет УНР поширюється на всю її територію.

Стаття 3.

Держава УНР є народною республікою та правонаступницею держави Україна.

Стаття 4.

УНР є унітарною країною.Територія УНР в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.

Стаття 5.

Територіальний устрій УНР ґрунтується на засадах єдності та цілісності державної території, поєднання централізації і децентралізації у здійсненні повноважень інститутами державної, муніципальної та громадської влади, збалансованості та соціально-економічного розвитку регіонів, з урахуванням їх історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій.

Стаття 6.

УНР адміністративно-територіально поділена на 25 регіонів: Вінницький регіон, Волинський регіон, Дніпровський регіон, Донецький регіон, Житомирський регіон, Закарпатський регіон,Запорізький регіон,Івано-Франківський регіон, Київський регіон, Кропивницький регіон, Кримський національний регіон, Луганський регіон, Львівський регіон, Миколаївський регіон, Одеський регіон, Полтавський регіон, Рівненський регіон,Сумський регіон,Тернопільський регіон, Харківський регіон, Херсонський регіон, Хмельницький регіон,Черкаський регіон,Чернівецький регіон, Чернігівський регіон.

Міста Київі Севастополь мають спеціальний статус, який визначається законами УНР.

Стаття 7. 

Систему адміністративно-територіального устрою УНР складають: регіони, райони, міста, райони в містах, селища і села.

Держава дбає про сталий економічний, інфраструктурний розвиток усіх територіальних громад та в цілях національної безпеки регулює глобалізаційні процеси перспективи розвитку населених пунктів шляхом економічного сприяння розвитку малих і середніх міст, селищ та сіл.

Стаття 8.

Столиця УНР, місто Київ.

Стаття 9. 

В УНР єдиною владою та носієм суверенітету є українські громадяни. Українські громадяни здійснюють владу безпосередньо та через інститути державної, муніципальної та громадської влади.

Право визначати і змінювати конституційний лад в УНР належить виключно українським громадянам і не може бути узурповане державними, муніципальними та громадськими інститутами влади, їхніми органами або посадовими особами.

Ніхто немає права узурпувативладу українських громадян в Українській Народній Республіці.

Стаття 10.

Посадові особи,що діють як повноважні представники інститутівдержавної, муніципальної та громадськоївлади, установ і організацій здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів УНР несуть персональну відповідальність за свої дії згідноіз законом.

Стаття 11.

В УНР інститути влади діють лише в межах своїх повноважень та не можуть бути взаємозамінні й перебирати на себе повноваження одне одного.

Стаття 12.

Державна мова в УНР– українська мова.

Стаття 13.

В УНР діє принцип верховенства права, виборності інститутів державної, муніципальної та громадськоївлади,політійності, недомінації, взаємодоповнень, балансу повноважень, суспільного консенсусу, економічної солідарності та персональної відповідальності.

Волевиявлення українських громадян на всеукраїнських Референдумах та Конституція УНР мають найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються у повній відповідності з Конституцією УНР і повинні відповідати їй.

Волевиявлення українських громадян на всеукраїнських Референдумах та норми Конституції УНР є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції УНР гарантується.

Стаття 14

Чинні міжнародні договори, згода на обовязковість яких надана Законодавчою Палатою УНР, є частиною національного законодавства УНР.

Укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції УНР, неможливе.

Стаття 15.

Людина, її права, життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в УНР найвищою суспільною цінністю земної цивілізації.

Стаття 16.

УНР заперечує домінування людини над людиною, гарантує самореалізацію людини, збереження сімейних і родинних цінностей, розвиток її духовних та національних традицій, діяльність спільнот, солідарність економічного розвитку спільнот, максимальне задоволення потреб для щастя кожної людини і гарантію забезпечення гарантованих матеріальних благ людини із суспільної власності та її діяльності.

Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними.

Їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед громадянином за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним суспільним обовязком держави.

Стаття 17

В УНР існує єдине громадянство. Подвійне громадянство заборонено.Особи, які порушують цю норму,рішенням суду будуть позбавлені громадянства України.Підстави набуття і припинення громадянства УНР визначаються законом.

Стаття 18.

Обов’язок Держави сприяти консолідації та розвиткові української нації,її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин УНР.

Стаття 19.

Освіта, наука, охорона здоров’ята культура є прерогативною справою держави УНР. Працівники цих сфер є державними службовцями, окрім приватних закладів.

Стаття 20. 

Грошовою одиницею УНР єгривня. Гривня є казначейськии білетом УНР.

Стаття 21.

Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території УНР, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об’єктами права власності громадян УНР та суспільною власністю. Від імені громадян УНР права розпорядника суспільною власністю здійснюють інститути державної та муніципальної влади в межах, визначених цією Конституцією та законами республіки.

Кожен громадянин УНР має право користуватися природними обєктами та право на часткусуспільної власності відповідно до закону.

Власність зобовязує. Власність повинна використовуватися длядобробуту людини і суспільства.

Держава забезпечує захист прав усіх субєктів права власності та господарюванняісоціальну спрямованість економіки. Усі субєкти права власності рівні перед законом.

Стаття 22.

Земля, її надра, ліси, водні ресурси є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави.

Земля, їїнадра, ліси, водні ресурсиє суспільною власністю і не можуть бути приватною власністю.

Право постійного користування на землю гарантується. Це право набувається і реалізовується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону.

Стаття 23.

Держава УНР має виключну монополію, яка не підлягає приватизації на стратегічні для республіки: енергосистеми,автошляхи, залізничні шляхи, морські шляхи, порти, мости, шляхопроводи, тунелі, вокзали, магістральні трубопроводи, електро-, телекомунікаційні магістралі, виробництво зброї та озброєнь, спиртове та медичне наркотичне виробництво.

Стаття 24.

Суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної, економічної, соціальної, спільнотної та ідеологічної багатоманітності, що поєднані в українській республіканській ідеології.

Республіканська ідеологія УНР базується на принципах верховенства права, виборності інститутів влади.

Генерал Суровікін: інший російський командувач в Україні? Частина І – Мік Раян
Генерал Суровікін: інший російський командувач в Україні? Частина І – Мік Раян
Війна заради прибутку, а не перемоги? Україні потрібно більше ППО замість тисяч генераторів – Том Купер
Війна заради прибутку, а не перемоги? Україні потрібно більше ППО замість тисяч генераторів – Том Купер
5 нових маловідомих способів використання штучного інтелекту
5 нових маловідомих способів використання штучного інтелекту
Із зашморгом на шиї. Як працюють санкції проти росії
Із зашморгом на шиї. Як працюють санкції проти росії
Попередні уроки ведення бойових дій під час вторгнення росії в Україну. Аналіз Королівського інституту об’єднаних сил RUSI
Попередні уроки ведення бойових дій під час вторгнення росії в Україну. Аналіз Королівського інституту об’єднаних сил RUSI
Загроза від осі Китай-росія поглиблюється. Захід не готовий протистояти – Челс Міхта
Загроза від осі Китай-росія поглиблюється. Захід не готовий протистояти – Челс Міхта
Війна росії в Україні переміщує Чорне море з периферії у центр уваги НАТО – The Wall Street Journal
Війна росії в Україні переміщує Чорне море з периферії у центр уваги НАТО – The Wall Street Journal
Україна має шанс на полі бою у 2023 році. Але досі незрозуміло, як розгортатиметься війна – прогноз The Economist
Україна має шанс на полі бою у 2023 році. Але досі незрозуміло, як розгортатиметься війна – прогноз The Economist
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Генерал Суровікін: інший російський командувач в Україні? Частина І – Мік Раян

Генерал Суровікін: інший російський командувач в Україні? Частина І – Мік Раян