RSS
БЛОГИ

Доктрина суспільного розвитку республіки Україна

(Проект) Розроблено активістами Української Координаційної Ради.

(Доктрина (лат. doctrina) — вчення, наукова або філософська теорія, керівний теоретичний та політичний принцип або нормативна формула.)

 

1. Республіка Україна визнає Людину -  як найвищу суспільну цінність земної цивілізації та заперечує домінування людини над людиною, гарантує самореалізацію людини, збереження сімейних та родинних цінностей, розвиток її духовних та національних традицій , діяльність спільнот, солідарність економічного розвитку спільнот, максимальне задоволення потреб для щастя кожної людини та гарантію забезпечення гарантованих матеріальних благ людини із суспільної власності та її діяльності.

2. Республіка Україна пропагує Місію людини на Землі - Людина творець суспільних благ, генератор розвитку людської цивілізації, носій цінностей та продовжувач людського роду.

3. Ідеологічний принцип – будівництво Великої  Української Держави як республіки,  через просвітництво на основі національно – духовного патріотизму та пропаганди ідеї  миролюбної політики у спільноті держав на Євразійському континенті та розбудови економічного та безпекового Північно- східнозахідного  альянсу усіх держав "ТихоАтлантАрктичного Союзу" в межах кордонів суверенних країн станом на 2000 рік;

4. Суспільний принцип - самореалізація людини, як виключне її особисте право бути, творити і жити, розвиваючи духовні,сімейні та національні цінності в гармонії з матеріальними благами для досягнення Конституційного ладу в Україні.

 5. Економічний принцип - солідарність економічного розвитку особистості та спільнот, на основі новітніх технологій та інноваційної виробничої екологічно безпечної економіки, які забезпечують економічні та соціальні гарантії для самореалізації Людини, як індивідума соціуму. Гарантії для забезпечення матеріальних благ людини спільнотна економічна монополія на сільськогосподарську землю, надра, інфраструктуру, флору та фауну Землі, та особиста, на створені та надбані блага.

6. Соціальний принцип – забезпечення  соціальної справедливості та рівних умов кожній людині та взаємодопомоги при дотримання Закону.

7. Спільнотний принцип - заперечення домінування людини над людиною, нації над нацією, держави над державою, раси над расою, рівності усіх перед Законом.

8. Цінності щасливої людини – любов, мир, правда, чесність, справедливість і відповідальність,  де людина гармонійно співіснує в сім’ї , родині, нації, державі та спільноті.

9. Республіка Україна пропагує науку та освіту -  рушієм прогресу та сталого розвитку благ Людини, безкоштовний доступ до якої є беззаперечний для кожної людини.

 

- Пояснювальна записка до Доктрини суспільного розвитку республіки Україна

 

                                  I. Загальні положення

1. Доктрина суспільного розвитку республіки Україна (далі — Доктрина) — керівний теоретичний та громадський  принцип розвитку українського суспільства у світовій глобальній системі взаємовідносин для розвитку людини, збереження та захисту її прав свобод та інтересів.

2. Правовою основою Доктрини є Декларація про державний суверенітет України, Декларація про незалежність України,  Конституція України , Хартія прав людини, міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

3. Доктрина  грунтується на результатах аналізу суспільно-політичних обставин у світі, прогнозування її розвитку, принципах самодостатності  та дотримання людиноцентричної політики .

 

1.  У Доктрині суспільного розвитку України  нижченаведені терміни вживаються у такому значенні:

1.   Людина – як суб’єкт та індивід соціокультурного життя світової цивілізації, суспільної сутності свідомої істоти, особистість, яка самостійно розвиває свідомість та свої інтелектуальні здібності.

2.  Щастя  – досягнення найвищого відчуття гармонійного духовного і матеріального природного блага, життя, здоров’я в гармонії з природою та справедливості.

3.  Щаслива людина – найвища суспільна цінність людства.

4.  Спільнота – сім'я, родина,територіальна громада, нація, республіка, об’єднання республік.

5.   Спільнота людей – колективна етична система взаємодії людей, які відчувають свою ідентичність для досягнення  індивідуального успіху усіх.

6.  Закон - правила спільноти, обов’язкові для бездоганного виконання усіма учасниками, задля сталого розвитку спільноти з метою досягнення успіху кожної людини.

7.   Успіх -  максимальне задоволення потреб для щастя кожної людини при спільному забезпеченні економічних та соціальних гарантій для самореалізації кожної Людини.

8.  Цивілізація – світ Миру, Справедливості і Добробуту.

 

II. Суспільно- політичні обставини та характерні  риси  сучасних суспільних загроз.

1.  Домінування  інтересів сучасної світової глобальної корпоративної системи над інтересами Людини та нівелювання загально людських цінностей.

Світові загрози монополізації корпоративного права над правами Людини.

2.  Загроза світового мусульманського радикального тероризму.

3.  Внутрішні умови, які суттєво обмежують права Людини в Україні, щодо вирішення проблемних питань, реагування на негативні явища та можуть провокують негативні суспільні явища:

·        криза системи управління в Україні та розбалансованість сфери компетенцій органів управління і відсутність системних реформ;

·        складне економічне становище, високий рівень бідності населення, безробіття;

·        корупція, високий рівень злочинності, у тому числі організованої політичної;

·        зниження ефективності діяльності органів влади в державі, судової гілки влади, виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та низький компетентний рівень законодавчої влади. Відсутність дієвого громадського контролю за діяльністю органів влади та відсутність сформованих територіальних громад.

4.  Тенденції розвитку суспільно-політичної обстановки у світі та внутрішні умови України які можуть суттєво впливати на вирішення проблемних питань суспільно-політичних відносин, найбільш актуальними з яких є:

·        Глобалізація економічних інтересів корпорацій;

·        наявність контрастного неврегульованого соціального забезпечення;

·        Нерівномірний розподіл прибутку у доданій вартості між людьми та корпоративним інтересом;

·        Відсутність чітких правил взаємодії та недотримання Закону учасниками суспільних відносин.

5.   Загроза гармонійній самореалізації людини:

·        Реальна олігархічна система управління в Україні та світі;

·        Узурпація політичними силами виборчого права в більшості Держав;

·        переростання внутрішньої соціальної нестабільності у внутрішній суспільний  конфлікт.

6.   Ураховуючи тенденції та умови розвитку суспільно-політичної обстановки у світі, враховуючи історичні цивілізаційні традиції України вважаємо, що Республіка Україна зобов’язана використати можливість стати локомотивом будівництва нової  світової системи миру та співіснування, запропонувавши  світові людино центричні принципи та українські цивілізаційні рішення в гармонійному співіснуванні суспільства, інститутів влади та бізнесу.

 

III. Прикінцеві положення  Доктрини суспільного розвитку республіки Україна

Принципи Доктрини суспільного розвитку республіки Україна  покладені в основу "Концепції розвитку Української держави" та "Програму діяльності Громадського Уряду", розроблені активістами Української Координаційної Ради.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 10 2015 15:34
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ